Category Archives: .NET

Seriál o Code Contracts na programujte.com

Před pár dny vyšel na portálu programujte.com úvodní díl mého seriálu o Code Contracts.

Enterprise Library: konfigurace ve více souborech

V enterprise aplikacích je třeba postarat se o věci jako je logování, robustní zracování výjimek nebo o nastavení IoC kontejneru. Pokud nechcete psát kompletně vlastní infrastrukturu pro tyto účely, nabízí se MS Enterprise Library.
Entlib, jak se její jméno obvykle zkracuje, uchovává konfiguraci hlavně v xml souborech a to především v App.config případně Web.config. Konfigurace Entlib [...]

Pokročilejší regulární výrazy v .NET

Pokud jste se někdy setkali s regulárními výrazy v souvislosti s vyhledáním a nahrazením, pak jste pravděpodobně přišli do styku i s pojmenovanými skupinami (named capturing groups). Jak už to bývá syntaxe v tomto směru není jednotná, a proto jsem si připravil pár příkladů na využití této featury v .NET.

Customizace buildu ve VS — automatické spuštění unit testů

Kompilátor nám u staticky typovaných jazyků pomůže odhalit spoustu chyb už při tzv. compile time, nebo-li když ve Visual Studiu stiskneme známou klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+B. Kdo se nespokojí pouze s kontrolou typů a chce psát spolehlivější software, kromě kompilátoru užívá automatizovaných testů, především unit-testů. V tomto smyslu by se unit-testy daly chápat jako nadstavba kontroly [...]

NHibernate a FluentNHibernate

Varování: ORM neboli objektově relační mapování pro vás může být Vietnam of computer science. Pečlivě zvažte, zda pokračovat ve čtení.

Jak spojit hluboký objektový svět C# s něčím tak plochým jako je relační databáze? První rada by teoreticky mohla znít: nijak. Místo relační použijme objektovou nebo dokumentovou databázi. V praxi se ale ještě relačním databázím nevyhneme. [...]