Category Archives: Programování-ostatní

České překlady odborných termínů

Psát nebo překládat knihu o programování, jakožto serióznější text než… řekněme článek na blogu, skýtá jedno veliké úskalí. Jak se vypořádat z anglickými termíny, které buďto nemají žádný překlad, nebo jejich překlad ještě není úplně ustálen?

Buzz words okolo dependency injection

Dependency Injection (DI), Dependency Inversion Principle (DIP), Inversion of Control (IoC), Service Locator. Víte jaký je mezi nimi rozdíl? Například na codedeproject.com si můžete přečíst pěkný článek o DI a IoC, ve kterém ale autor řadí Service Locator mezi možné implementace DI, zatímco Martin Fowler, popularizátor DI, to vidí jinak a zapravdu mu dávají i [...]

Čitelný kód – syntaxe vs. sémantika

K tomuto (možná) trochu záhadně nadepsanému článku mne přivedla kniha Dokonalý kód od Steve McConnella a přednáška Doporučené postupy v programování, kterou navštěvuji na MFF. Jedná se o úvahu nad stylem psaní srozumitelného kódu.

Nested Set Model – reprezentace hierarchických dat v relační databázi

Většina dnešních webových aplikací pracuje s hierarchickými daty. Nejčastějším úložištěm dat takových aplikací jsou relační databáze, ale ty nejsou uzpůsobeny k ukládání hierarchických struktur a s tímto problémem se musí programátor (databázový specialista) nějak vyrovnat.