České překlady odborných termínů

Psát nebo překládat knihu o programování, jakožto serióznější text než… řekněme článek na blogu, skýtá jedno veliké úskalí. Jak se vypořádat z anglickými termíny, které buďto nemají žádný překlad, nebo jejich překlad ještě není úplně ustálen?

Autor knihy v češtině by přeci měl psát česky, ale zase pouštět se do překladů termínů, které, protože jsou pro zkušenější čtenáře nezvyklé, mohou působit komicky, také není úplně ideální. Rozumně to, podle mého názoru, vyřešil Rudolf Pecinovský v knize Návrhové vzory — 33 vzorových postupů pro objektové programování. Anglické termíny sice překládá, ale do závorky uvádí původní název.

Jiným směrem se vydal Pavel Makovec, překladatel kultovní knihy Design Patterns: Element of Reuseable Object-Oriented Software, často označované jako GoF. S tím, zda překládat, nebo nepřekládat, si nelámal hlavu a přeložil kompletně (téměř) vše. Může za to asi nezvyk — vidět známé pojmy najednou v češtině, ale některé ty překlady mi opravdu přišly úsměvné.

Tak například věta „Smalltalk provides a hook that you can use to support automatic forwarding of requests“ je přeložena jako „Smalltalk poskytuje háček, který lze použít pro podporu automatického předávání žádostí“. Vidíte v tom taky trochu háček? Rámcový systém, jakožto framework, ale nezní úplně špatně. Další zajímavostí je použití životného skloňování pro slova jako „konstruktor“, můžeme se tedy setkat se spojením „…zavoláme konstruktora…“. Na druhou stanu poměrně dobře ustáleného překladu breadth-first search — prohledávání do šířky — překladatel vůbec nevyužil, asi proto, že není úplně přesný. :-)

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *