České překlady odborných termínů

Psát nebo překládat knihu o programování, jakožto serióznější text než… řekněme článek na blogu, skýtá jedno veliké úskalí. Jak se vypořádat z anglickými termíny, které buďto nemají žádný překlad, nebo jejich překlad ještě není úplně ustálen?
More… »

NHibernate a FluentNHibernate

Varování: ORM neboli objektově relační mapování pro vás může být Vietnam of computer science. Pečlivě zvažte, zda pokračovat ve čtení.

Jak spojit hluboký objektový svět C# s něčím tak plochým jako je relační databáze? První rada by teoreticky mohla znít: nijak. Místo relační použijme objektovou nebo dokumentovou databázi. V praxi se ale ještě relačním databázím nevyhneme. Automatizované mapování na naše objekty nám alespoň může práci usnadnit. V tomto postu se pokusím popsat základy NHibernate ORM a využití FluentNHibernate pro jeho pohodlnější konfiguraci.

More… »

Buzz words okolo dependency injection

Dependency Injection (DI), Dependency Inversion Principle (DIP), Inversion of Control (IoC), Service Locator. Víte jaký je mezi nimi rozdíl? Například na codedeproject.com si můžete přečíst pěkný článek o DI a IoC, ve kterém ale autor řadí Service Locator mezi možné implementace DI, zatímco Martin Fowler, popularizátor DI, to vidí jinak a zapravdu mu dávají i na Wikipedii. Troufám si říct, že podobných nepřesností se dá na internetu nalézt více. Nejdůležitější je nakonec znát a umět aplikovat principy a ne detaily v podobě nuancí mezi DI a DIP, ale proč si trochu neujasnit terminologii a vymýtit tak další buzz words ze svého slovníku.
More… »

Čitelný kód – syntaxe vs. sémantika

K tomuto (možná) trochu záhadně nadepsanému článku mne přivedla kniha Dokonalý kód od Steve McConnella a přednáška Doporučené postupy v programování, kterou navštěvuji na MFF. Jedná se o úvahu nad stylem psaní srozumitelného kódu.
More… »

Nested Set Model – reprezentace hierarchických dat v relační databázi

Většina dnešních webových aplikací pracuje s hierarchickými daty. Nejčastějším úložištěm dat takových aplikací jsou relační databáze, ale ty nejsou uzpůsobeny k ukládání hierarchických struktur a s tímto problémem se musí programátor (databázový specialista) nějak vyrovnat.
More… »

Source Header – nástroj pro správu záhlaví zdrojových souborů.

V prvním řádném příspěvku na tomto blogu bych rád představil svůj nový projekt SourceHeader. Jedná se o program pro vývojáře, který usnadňuje správu záhlaví zdrojových souborů. Pokud se tedy zase přehoupne nový rok a budete chtít změnit copyright z 2009 na 2010, můžete sice použít shell (powershell) ale i SourceHeader! Kromě změny datumu u copyrightu toho ale SourceHeader umí daleko víc.
More… »

Začínám znovu.

Tento blog je pokračováním mých prvních blogerských pokusů na adrese steve.e-blog.cz, kde jsem psal převážně o PHP (Zend Framework, Doctrine ORM). Programování zůstává mým hlavním tématem, ale o dob mých prvních článků jsem prodělal určitou evoluci, takže v současnosti se zajímám především o technologie okolo platformy .NET.

Tím rozhodně nechci říct, že si o PHP myslím něco špatného nebo, že v PHP odmítám programovat, pro některé projekty je to podle mého názoru pořád dobrá volba. Stejně tak nezatracuji ani ostatní jazyky a technologie a pokud to půjde, budu psát i o nich.