Tag Archives: architektura

Návrhový vzor Visitor

V tomto článku se podíváme na zoubek návrhovému vzoru Visitor a jeho implementaci v C# bez použití i s použitím Reflexe. Tento návrhový vzor patří k těm složitějším a kvůli svému ne úplně šťastně zvolenému názvu je často zdrojem nejasností i pro zkušenější programátory. Domnívám se, že problém často vězí v nepochopení účelu a motivace [...]

Customizace buildu ve VS — automatické spuštění unit testů

Kompilátor nám u staticky typovaných jazyků pomůže odhalit spoustu chyb už při tzv. compile time, nebo-li když ve Visual Studiu stiskneme známou klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+B. Kdo se nespokojí pouze s kontrolou typů a chce psát spolehlivější software, kromě kompilátoru užívá automatizovaných testů, především unit-testů. V tomto smyslu by se unit-testy daly chápat jako nadstavba kontroly [...]

Buzz words okolo dependency injection

Dependency Injection (DI), Dependency Inversion Principle (DIP), Inversion of Control (IoC), Service Locator. Víte jaký je mezi nimi rozdíl? Například na codedeproject.com si můžete přečíst pěkný článek o DI a IoC, ve kterém ale autor řadí Service Locator mezi možné implementace DI, zatímco Martin Fowler, popularizátor DI, to vidí jinak a zapravdu mu dávají i [...]

Čitelný kód – syntaxe vs. sémantika

K tomuto (možná) trochu záhadně nadepsanému článku mne přivedla kniha Dokonalý kód od Steve McConnella a přednáška Doporučené postupy v programování, kterou navštěvuji na MFF. Jedná se o úvahu nad stylem psaní srozumitelného kódu.