Tag Archives: .net

GraphViz pro .NET: generování „pěkných“ grafů ve WPF

GraphViz je software pro vizualizaci grafů. Může tedy sloužit například k „přehlednému“ zobrazení grafu přátel na Facebooku. GraphViz jako takový poskytuje pouze program pro příkazovou řádku, pomocí kterého lze grafy generovat do různých grafických formátů nebo do textového formátu reprezentujícího informace o layoutu. Pokud bychom chtěli takový graf zobrazit ve WPF, můžeme použít komponentu Image, [...]

Návrhový vzor Visitor

V tomto článku se podíváme na zoubek návrhovému vzoru Visitor a jeho implementaci v C# bez použití i s použitím Reflexe. Tento návrhový vzor patří k těm složitějším a kvůli svému ne úplně šťastně zvolenému názvu je často zdrojem nejasností i pro zkušenější programátory. Domnívám se, že problém často vězí v nepochopení účelu a motivace [...]

Seriál o Code Contracts na programujte.com

Před pár dny vyšel na portálu programujte.com úvodní díl mého seriálu o Code Contracts.

Enterprise Library: konfigurace ve více souborech

V enterprise aplikacích je třeba postarat se o věci jako je logování, robustní zracování výjimek nebo o nastavení IoC kontejneru. Pokud nechcete psát kompletně vlastní infrastrukturu pro tyto účely, nabízí se MS Enterprise Library.
Entlib, jak se její jméno obvykle zkracuje, uchovává konfiguraci hlavně v xml souborech a to především v App.config případně Web.config. Konfigurace Entlib [...]

Pokročilejší regulární výrazy v .NET

Pokud jste se někdy setkali s regulárními výrazy v souvislosti s vyhledáním a nahrazením, pak jste pravděpodobně přišli do styku i s pojmenovanými skupinami (named capturing groups). Jak už to bývá syntaxe v tomto směru není jednotná, a proto jsem si připravil pár příkladů na využití této featury v .NET.

Customizace buildu ve VS — automatické spuštění unit testů

Kompilátor nám u staticky typovaných jazyků pomůže odhalit spoustu chyb už při tzv. compile time, nebo-li když ve Visual Studiu stiskneme známou klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+B. Kdo se nespokojí pouze s kontrolou typů a chce psát spolehlivější software, kromě kompilátoru užívá automatizovaných testů, především unit-testů. V tomto smyslu by se unit-testy daly chápat jako nadstavba kontroly [...]

Entity Framework Code First a enumy

Už je to nějaká chvíle, co jsme se na blogu Scotta Guthrie mohli dočíst o „Code-First“ featuře Entity Frameworku. Pro mě to byl moment, kdy jsem začal o EF uvažovat jako reálné alternativě k NHibernate. EF nicméně stále neumí spoustu věcí, které jsou u NH samozřejmostí. Třeba takové mapování enumů, s čímž jsem se nedávno [...]

NHibernate a FluentNHibernate

Varování: ORM neboli objektově relační mapování pro vás může být Vietnam of computer science. Pečlivě zvažte, zda pokračovat ve čtení.

Jak spojit hluboký objektový svět C# s něčím tak plochým jako je relační databáze? První rada by teoreticky mohla znít: nijak. Místo relační použijme objektovou nebo dokumentovou databázi. V praxi se ale ještě relačním databázím nevyhneme. [...]